Crownfood XL

Crownfood XL

Belangrijkste vereisten

  •    -Beveiligde private omgeving

  •    -Ondemand  support

  •    -Competitieve prijsstelling

Onze oplossing

  • Virtuele back-up implementatie

  • Ondemand support inclusief Remote Hands

De vraag

Gezien de gevoeligheid van de data die Crownfood beheert, zijn de diensten van ACAR IT vooral gericht op het identificeren van gebruikers. De kern is dat de gebruiker altijd toegang heeft tot de data die hij mag inzien. En alleen die data. Zo monitort en filtert ACAR IT al het in- en uitgaande internetverkeer. Ook moesten e-mail- en webscans geïmplementeerd worden.

De oplossing

Implementatie van een firewall bewaakt en controleert binnenkomend en uitgaand gegevensverkeer. Een firewall luistert naar poorten op computersystemen in een netwerk en beschermt deze systemen tegen een groot scala aan aanvallen en bedreigingen van en naar het internet.  ACAR IT biedt u een backup naar de cloud aan in de vorm van VEEAM: de ideale combinatie voor het maken van lokale back-ups en het opslaan van een veilige kopie naar een extern datacenter.

    • cases