Virtualisatie

Virtualisatie
Efficiënt gebruik maken van beschikbare capaciteit.


De meest voorkomende vorm van virtualisatie is server virtualisatie. De meeste organisaties hebben een veelheid aan applicaties. Door te virtualiseren wordt een omgeving gecreëerd waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de resources van de fysieke hardware. Applicaties draaien in dat geval op zogeheten VM’s en uw IT beheerders kunnen dan centraal het gehele server park beheren.

De juiste keuzes maken met betrekking tot virtualisatie? Ons IT advies kan u ook daarbij helpen.